Dịch vụ quyết toán thuế TNCN Nha Trang

Thứ tư - 12/09/2018 02:17
Cá nhân nào phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), quyết toán thuế TNCN ở đâu, thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân là khi nào, thủ tục quyết toán thuế TNCN gồm những gì. Cách tính thuế thu nhập cá nhân, và thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân.
Dịch vụ quyết toán thuế TNCN
Dịch vụ quyết toán thuế TNCN

1. Đối tượng phải tự quyết toán thuế TNCN

 • Theo quy định thì không bắt buộc toàn bộ cá nhân phải QTT TNCN vào cuối năm mà chỉ những cá nhân có phát sinh số thuế phải nộp thêm hoặc cá nhân có phát sinh số thuế nộp thừa có đề nghị hoàn.
 • Cá nhân cư trú là người nước ngoài khi kết thúc làm việc tại Việt Nam thì phải khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.
 • Thông thường những cá nhân có 1 nguồn thu nhập đã khấu trừ tại nguồn thì không phát sinh số thuế nộp thêm, chỉ có thể phát sinh số thuế nộp thừa do các tháng trong năm trả thu nhập không đều nhau, dẫn đến cuối năm khi bình quân 12 tháng sẽ phát sinh số thuế nộp thừa được hoàn thuế, trường hợp này thì thực hiện ủy quyền quyết toán, cá nhân không phải tự quyết toán, số thuế nộp thừa sẽ được hoàn trả cho tổ chức chi trả để hoàn trả lại cho cá nhân.
 • Việc phát sinh số thuế phải nộp thêm dẫn đến cá nhân bắt buộc phải quyết toán thuế thường rơi vào những trường hợp cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên, và tại nơi thứ 2 trở lên đó có tổng thu nhập bình quân tháng trên 10 triệu đồng. Còn nếu thu nhập bình quân tháng từ nơi thứ 2 trở lên đó từ 10 triệu đồng trở xuống và đã thực hiện khấu trừ tại nguồn theo thuế suất 10% thì không phải quyết toán đối với thu nhập này.

2. Cá nhân không phải quyết toán thuế TNCN

 • Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
 • Cá nhân đó ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng mà đã khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán đối với khoản thu nhập này.
 • Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này

3. Quyết toán thuế TNCN ở đâu

Theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 3, điều 21 thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ tài chính thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế của cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công như sau:
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế trong năm thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là Cục thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.
 • Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.
 • Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.
Ví dụ: Năm 2019, ông Lê Văn Anh làm việc tại TP Hồ Chí Minh và thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thuế TNCN. Tháng 1/2019, ông chuyển ra Nha Trang làm việc tại công ty XYZ do chi cục thuế quận Nha Trang quản lý và cư trú tại Nha Trang. Như vậy ông Lê Văn Anh nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN tại chi cục thuế TP Nha Trang nếu tại thời điểm quyết toán thuế ông đang được tính giảm trừ bản thân tại công ty XYZ.
 • Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế tại Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú) bao gồm:
  • Cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
  • Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập nào.
  • Cá nhân không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.
  • Cá nhân  trong năm có thu nhập từ tiền lương.tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào.
4. Thời hạn quyết toán thuế TNCN
 • Cá nhân có số thuế phải nộp thêm thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày 31/03 (Ngày thứ 90 kể từ khi kết thúc năm)
 • Nếu có số thuế nộp thừa xin hoàn, cá nhân nên nộp hồ sơ sau thời hạn quyết toán (31/03 hàng năm) để tránh ùn tắc tại bộ phận tiếp nhận, trường hợp này sẽ được miễn phạt về hành vi chậm quyết toán thuế. Vì đây là hồ sơ hoàn thuế.

5. Hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế TNCN

 • Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.
 • Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC  nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
 • Thư xác minh thu nhập của doanh nghiệp chi trả
 • Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 • Bản chụp các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
 • Thông tin, hồ sơ của người phụ thuộc (nếu trong năm chưa đăng ký, phải đăng ký trước 10 ngày khi nộp hồ sơ quyết toán thuế)
*** Lưu ý:
 • Khi kê khai quyết toán thuế các cá nhân điền đầy đủ các thông tin sau:địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại , email, họ tên và tên của vợ hoặc chồng, mã số thuế của vợ hoặc chồng hoặc số chứng minh thư.
 • Đối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng – chi nhánh.
 • Chỉ tiêu số [37] – Đã khấu trừ - tại mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC là số thuế đã khấu trừ và đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của các tổ chức chi trả thu nhập (có kèm chứng từ khấu trừ thuế TNCN).
 • Chỉ tiêu số [38] – Đã tạm nộp - tại mẫu 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC là số thuế TNCN mà cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước theo mã số thuế của cá nhân người nộp thuế.

6. Dịch vụ quyết toán thuế TNCN - Hoàn thuế TNCN

A. Quy trình thực hiện:

 • Bước 1: Khảo sát hồ sơ, tư vấn xác định số thuế phải nộp, số thuế được hoàn, nơi nộp hồ sơ quyết toán, số người được đăng ký phụ thuộc.
 • Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống phần mềm HTKK lên tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC.
 • Bước 3: Kết xuất file XML và nộp hồ sơ quyết toán online
 • Bước 4: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Cơ quan thuế nơi cá nhân quyết toán

B. Biểu phí dịch vụ

Gói dịch vụ

Chi tiết

Phí dịch vụ

Gói 1

 Hồ sơ không đăng ký người phụ thuộc

 500.000vnđ 

Gói 2

 Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc

800.000vnđ

Gói 3

- Gộp mã số thuế TNCN
- Quyết toán lần 2

500.000vnđ

*** Ghi chú: Biểu phí trên là cho một bộ hồ sơ, từ bộ thứ 2 giảm 50% giá cho cá nhân và doanh nghiệp. Nếu Doanh nghiệp trên 5 bộ hồ sơ thì giá thỏa thuận.

7. Cách tính thuế TNCN

Vui lòng tham khảo link sau: hướng dẫn tự quyết toán thuế TNCN

Nếu bạn không có thời gian, không muốn lên cơ quan nhà nước 2-3 lần, hãy gọi chúng tôi - 0901.869.879.


 

Tác giả bài viết: Ketoanthuecat.com

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 • Phan Anh Tuấn
  Cần hoàn thuế. 0909796259
    Phan Anh Tuấn   anhtuannt7572@gmail.com   04/06/2020 08:33
 • Tôi cần tư vấn về dịch vụ
  Tôi cần tư vấn về dịch vuh
    Tôi cần tư vấn về dịch vụ   A@gmail.com   20/05/2019 22:40
  • @Tôi cần tư vấn về dịch vụ Cảm ơn bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại nhé, Hoặc gọi hotline: 0901.869.879 để được tư vấn nhé.
     Kế Toán Thuế CAT   ktthue.cat@gmail.com   20/05/2019 22:41
 • Vi
  Cho mình hỏi, mình đang làm ở Nha Trang, VPĐD của cty ở Hà Nội. Bên bạn có quyết toán thuế không
    Vi   Vi@gmail.com   20/05/2019 22:36
  • @Vi Chào bạn, VPDD nếu không trả lương, không đăng ký thuế cho bạn thì bạn phải ra Hà Nội nhé, chi cục quản lý trụ sở chính. Nếu VPDD trả lương, khấu trừ thuế thì bạn nên ủy quyền cho công ty nếu đang còn làm việc, nếu không còn làm thì phí dịch vụ nếu làm ở Khánh Hòa là 500.000đ/ hồ sơ.
     Kế Toán Thuế CAT   ktthue.cat@gmail.com   20/05/2019 22:39
 • Khanh
  Cho hỏi, tôi đang ở Nha Trang, vừa nghỉ việc từ HCM. Giờ hoàn thuế ở đâu
    Khanh   Khanh@gmail.com   20/05/2019 22:33
  • @Khanh Hiện tại nếu bạn làm việc tại Nha Trang, thì quyết toán thuế TNCN tại chi cục/ cục quản lý công ty bạn đang làm.
   Nếu bạn thất nghiệp thì đến chi cục gần nơi cư trú nhất nhé.
     Kế Toán Thuế CAT   ktthue.cat@gmail.com   20/05/2019 22:34
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Hỗ trợ khách hàng0901.869.879