Thành lập chi nhánh công ty

Thứ năm - 13/09/2018 01:21
Công ty thuế CAT sẽ cùng bạn thảo luận một số vấn đề về thành lập chi nhánh công ty, cụ thể: Thành lập chi nhánh công ty; Thành lập văn phòng đại diện công ty. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty. Thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty. Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty. Điểm khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện công ty. Chi nhánh công ty có con dấu riêng không?. Văn phòng đại diện công ty có con dấu riêng không?. Chi nhánh công ty có được mở tài khoản ngân hàng riêng không?. Văn phòng đại diện công ty có được mở tài khoản ngân hàng riêng không?. Quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện công ty. Trách nhiệm pháp lý của công ty mẹ đối với chi nhánh. Lưu ý khi thành lập chi nhánh công ty
thành lập chi nhánh
thành lập chi nhánh

Thành lập chi nhánh công ty

Dịch vụ thành lập chi nhánh trọn gói: 1.000.000đ
Khắc dấu chi nhánh: 350.000đ
Bảng hiệu chi nhánh: 200.000đ

Tại sao phải thành lập chi nhánh công ty

 • Mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng tiềm năng ở khu vực mới.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh.
 • Tăng cường khả năng cạnh tranh, khẳng định thương hiệu công ty.
 • Thuận lợi cho việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên địa phương.
 • Tiếp cận nguồn nguyên liệu, nhà cung cấp, đối tác tiềm năng.
 • Tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh.
 • Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh.
 • Quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của công ty.
 • Xây dựng mối quan hệ với các đối tác, nhà cung cấp tiềm năng.
 • Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm.
 • Mục đích về thuế : thành lập dự án độc lập với dự án đang hoạt động mà ngành nghề, lĩnh vực hoặc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế TNDN như miễn thuế, giảm thuế
 • Mục đích thuế ngắn hạn: thành lập chi nhánh khi có xây dựng, lắp đặt công trình khác tỉnh mà ký trực tiếp hợp đồng với chủ đầu tư có giá trị hợp đồng từ 1 tỷ VNĐ trở lên. Nếu không thành lập chi nhánh và kê khai riêng thì trụ sở phải đóng thuế GTGT là 1% * doanh thu cho tỉnh nơi có công trình.
 

Thủ tục thành lập chi nhánh công ty

1. Trình tự, thủ tục thực hiện

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc qua dịch vụ bưu chính:
- Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận Một cửa thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh. Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và trả kết quả cho doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc (Không tính thứ 7 - Chủ nhật, ngày lễ, ngày nghỉ) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.


b) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn):
- Người nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.
- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

3. Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

a) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
b) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.

 

4. Thành phần hồ sơ

 • Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
 

Tên chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
2. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải bao gồm tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh, cụm từ “Văn phòng đại diện” đối với văn phòng đại diện, cụm từ “Địa điểm kinh doanh” đối với địa điểm kinh doanh.
3. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh, văn phòng đại diện phát hành.

Ví dụ: 
- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ABC
- CHI NHÁNH NHA TRANG - CÔNG TY TNHH ABC
- KHO HÀNG SỐ 2 - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ABC
- CÔNG TY TNHH ABC - CHI NHÁNH NHA TRANG
- CHI NHÁNH SỐ 2 - CÔNG TY TNHH ABC
- CHI NHÁNH NGUYỄN CHÁNH - CÔNG TY TNHH ABC TẠI KHÁNH HÒA

 

Chi nhánh công ty có con dấu riêng không?

Theo điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 thì Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Từ đó suy ra: Chi nhánh, văn phòng đại diện có thể có con dấu. Việc sử dụng con dấu chi nhánh, hay văn phòng đại diện như nào là do quy định nôi bộ của doanh nghiệp.

Chi nhánh công ty có được mở tài khoản ngân hàng riêng không?

Việc mở tài khoản ngân hàng cho chi nhánh, văn phòng đại diện cần có điều lệ công ty cho phép, quyết định của trụ sở cho phép và một số thủ tục giấy tờ khác tùy vào quy định của từng ngân hàng. Hiện tại gần như tất cả các ngân hàng đều cho mở tài khoản của chi nhánh và văn phòng đại diện

Trách nhiệm pháp lý của công ty mẹ đối với chi nhánh

Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.


Một số lưu ý khi thành lập chi nhánh

- Chi nhánh hạch toán độc lập phải có chứ ký số, hạch toán phụ thuộc không xuất hóa đơn thì kê khai tập trung tại trụ sở chính
- Lệ phí môn bài mỗi năm: 1.000.000đ/ năm
- Chi nhánh cũng phải treo biển hiệu công ty.

 

Chi phí thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện là: 1.000.000đ

LIÊN HỆ TƯ VẤN
HOTLINE/ ZALO: 0901.869.879
 


 

Tác giả bài viết: Ketoanthuecat.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Hỗ trợ khách hàng0901.869.879